Bir özne (bilen) vardır; bir de nesne (bilinen)… Özne, nesneye muhtelif tarzlarda yönelir ve bilgi […]