Evren ölçeğinde düşündüğümüzde yer çekimi istisnadır. Fakat bütün insanlar hayatları boyunca, hem de hiç tartışmaksızın, […]