Tanrı bizimle konuşmaz. Tanrı’ya inananlar, inandıkları din ve görüşler çerçevesinde Tanrı’nın ne istediğini tespit etmeye […]