Düşünmek sancılı ve yorucudur. İnsan düşünüp tarttıktan sonra, belki akledebilmenin verdiği güçle, belli belirsiz bir […]